REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW STAWKOMAT

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Stawkomat oraz warunki świadczenia przez Stawkomat.pl na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie Stawkomat.

1.2. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Stawkomat jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z funkcji Dodaj wycenę konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.

1.3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Stawkomat.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU STAWKOMAT

2.1. Korzystanie z Serwisu Stawkomat ma charakter nieodpłatny.

2.2. W ramach Serwisu Stawkomat umożliwia się Użytkownikowi informacje o przedziałach cenowych dla usług, produktów, badań, kursów, szkoleń, egzaminów itp. Możliwe jest również dodawanie wycen bez konieczności rejestracji. Takie informacje muszą jednak wcześniej zostać zatwierdzone przez Administratora Serwisu Stawkomat.

2.3. Stawkomat.pl dołoży wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować ich poprawności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody oraz straty finansowe osób prywatnych i firm powstałe w wyniku korzystania z powyższych treści. Materiał zawarty na poniższych stronach nie stanowi oferty kupna ani sprzedaży żadnych produktów lub usług. Zebrane przez nas dane mają charakter informacyjny, i w rozumieniu prawa nie stanowią oferty handlowej.

2.4. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. Dotyczy to w szczególności zakazu używania botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.

2.5. Stawkomat umożliwia się dodawanie własnych wycen oraz edytowanie tych już istniejących za pomocą formularza Dodaj Wycenę.

2.6. Zabrania się dodawania wycen o tematyce erotycznej, wulgarnej, nie wnoszącej wartościowych informacji do cenowej bazy danych. Takie wpisy nie będą publikowane.